η στέρηση μας κάνει πλούσιους

Το Νοέμβρη του 2017 αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα. Αυτή είναι η ιστορία μου.


Μια στιγμιαία απόφαση


Δεν έγινε μετά από μια τεράστια εσωτερική πάλη. Δεν προηγήθηκαν εβδομάδες στοχασμού. Δεν το συζήτησα με κανέναν πριν πάρω την απόφαση κι είχα μόλις αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα για εκείνη την ημέρα. Αποφάσισα να σταματήσω το κάπνισμα, καπνίζοντας στην στάση του τραμ, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017· μια υπέροχη μέρα με ήλιο και ζέστη.